www.gitaralfian.co.cc »

Jumat, 13 Juni 2008

Seni Musik kelas XI IPA 2

HASIL KOREKSI UU 2008Kelas : XI IPA 2

Mata pelajaran : SENI MUSIKNo. NAMA PESERTA JAWABAN SISWA NILAI
Benar Salah Kosong Total
1 ABDILLAH YULIAN S. 50 10 0 50 83.33
2 ANDINI NUR R. 51 9 0 51 85.00
3 ARFAN FUDYAR T. D. N. 54 6 0 54 90.00
4 ARINI KENCI MUHLIS 41 19 0 41 68.33
5 BINTANG MAHARDIKA 49 11 0 49 81.67
6 DEFI SUSANTI 44 16 0 44 73.33
7 DIETTA RATNA U. 45 15 0 45 75.00
8 DISKA DWI SETYORINI 48 12 0 48 80.00
9 EVA MARGAYU S. B. 50 10 0 50 83.33
10 FITRI ENDAH W. 37 23 0 37 61.67
11 FITRI MELISA 44 16 0 44 73.33
12 HERU ANDRIYANTO 47 13 0 47 78.33
13 HILDA NUR R. 46 14 0 46 76.67
14 ITA NIRMALASARI 53 7 0 53 88.33
15 LENNY SUKMAWATI 45 15 0 45 75.00
16 MARYA ULFA H. 51 9 0 51 85.00
17 MURWANDINI 43 17 0 43 71.67
18 NIAR WIDHA P. 45 15 0 45 75.00
19 NOFI LESTARI 46 14 0 46 76.67
20 NUR SEPTA P. 47 13 0 47 78.33
21 NURSUSILOWATI 48 12 0 48 80.00
22 RAHMAWATI S. 47 13 0 47 78.33
23 RIAN REFITROH R. 43 17 0 43 71.67
24 RITA YULI SURYATI 42 18 0 42 70.00
25 RIZKA DESTAVIA R. 44 16 0 44 73.33
26 SEPTI WULANDARI 46 14 0 46 76.67
27 SHOFWATUN NI'MAH 49 11 0 49 81.67
28 SWASTI SRIRAHAYU 48 12 0 48 80.00
29 TRI UTAMININGSIH 42 18 0 42 70.00
30 TRI WURI H. 45 15 0 45 75.00
31 TRI YUNI YUMIRAH ASIH 47 13 0 47 78.33
32 ULFAH FITTRIAH 49 11 0 49 81.67
33 VEBRIWATI ANDI N.I 49 11 0 49 81.67
34 WAHYUDI 47 13 0 47 78.33
Rata-rata 77.55

Nilai Tertinggi 90.00

Nilai Terendah 61.67